TYDZIEŃ OD 15 LIPCA

Pieśń 48 i modlitwa

Zborowe studium Biblii:

Szkoła teokratyczna:

Czytanie Biblii: Dzieje 18-21 (10 min)

Nr 1: Dzieje 20:17-38 (4 min lub mniej)

Nr 2: Czy Chrystus pojawi się widzialnie na obłoku, żeby na oczach świata zabrać wiernych chrześcijan do nieba? (rs s. 244, ak. 2-4) (5 min)

Nr 3: Jak możemy pokazać, że myślimy zgodnie z duchem? (Rzym. 8:6) (5 min)

Zebranie służby:

10 min: Trafiaj zainteresowanemu do serca (Łuk. 24:32). Omówienie z udziałem obecnych następujących pytań: 1) Dlaczego podczas prowadzenia studium biblijnego warto kłaść nacisk na: a) miłość i mądrość Jehowy, b) wartość stosowania się do zasad biblijnych, c) konieczność szukania kierownictwa Jehowy przed podjęciem decyzji? 2) Jak w ustaleniu, czy trafiasz zainteresowanemu do serca, może pomóc zadawanie mu poniższych pytań: a) Czy wydaje się to panu rozsądne? b) Czy pańskim zdaniem da się to pogodzić z Bożą miłością? c) Dlaczego według pana warto usłuchać tej rady?

20 min:Młodzi bracia, czy ubiegacie się o usługiwanie w zborze?” Pytania i odpowiedzi. Przeprowadź krótki wywiad ze starszym lub sługą pomocniczym, który już w młodości zaczął ubiegać się o usługiwanie w zborze. Jakie zadania i szkolenie otrzymał, zanim został zamianowany na sługę pomocniczego? Jak inni członkowie zboru pomagali mu robić postępy duchowe? Jakich błogosławieństw zaznał dzięki ubieganiu się o usługiwanie?

Pieśń 85 i modlitwa