Alatsinainy 20 Oktobra

Izany no lovan’ny mpanompon’i Jehovah.—Isaia 54:17.

Anisan’ny lovantsika ara-panahy ireo tantara ao amin’ny boky sy gazetintsika, izay manaporofo fa ‘momba antsika i Jehovah.’ (Sal. 118:7) Manampy antsika tsy hanana ahiahy izy ireny, rehefa enjehina isika. Mampanantena ny Baiboly hoe: “ ‘Tsy hisy hahomby izay fiadiana amboarina hamelezana anao, ary homelohinao eo amin’ny fitsarana ny lela rehetra manohitra anao. Izany no lovan’ny mpanompon’i Jehovah, sy fahamarinany avy amiko’, hoy i Jehovah.” (Isaia 54:17) Tsy hisy mihitsy fiadian’i Satana hitondra fahavoazana maharitra ho antsika. Niezaka namongotra ny Tenin’Andriamanitra i Satana, nisakana ny olona tsy hahalala an’ilay anarana hoe Jehovah, ary nanafina ny fahamarinana. Tsy ho afaka handresy an’i Jehovah anefa izy, ary nataon’i Jehovah nandamòka ny ezaka nataony. w13 15/2 1:7, 8

HERINANDRON’NY 20 OKTOBRA

Hira 109 sy Vavaka

Fianarana Baiboly:

Sekolin’ny Fanompoana:

Famakiana Baiboly: Deoteronomia 7-10 (10 min.)

No. 1: Deoteronomia 9:15-29 (4 min. na latsaka)

No. 2: Nahoana ny Olona Lavorary no Mety Hanota?—rs p. 138 § 1–p. 139 § 2 (5 min.)

No. 3: Fantatra Amin’ny Fitondran-tenantsika Mifanaraka Amin’ny Baiboly Isika—jv p. 172-178 § 3 (5 min.)

Fivoriana Momba ny Fanompoana:

15 min:Hazavao Amin’ny Olona ny Momba ny 1914.” Lahateny misy fiaraha-midinika. Asao ny mpanatrika hanome valin-teny isaky ny fanontaniana eo amin’ny teboka tsirairay.

15 min: Fitaovana Manampy Antsika Hanazava ny 1914. Asio fampisehoana fito minitra: Mpitory mampiasa an’ilay tabilao ao amin’ny Tilikambo Fiambenana 1 Novambra 2014, pejy 11. Hazavainy tsotsotra amin’ny mpianany ny ifandraisan’ny faminaniana ao amin’ny Daniela toko faha-4 amin’ny Fanjakan’Andriamanitra. Anontanio ny mpanatrika hoe nahoana no nety tsara ilay fampisehoana. Eo am-pamaranana, dia vakio ny Apokalypsy 12:10, 12. Asao avy eo ny mpanatrika hilaza hoe nahoana no mandrisika antsika hitory ny vaovao tsara tsy misy hataka andro ny fahafantarana fa efa nanomboka nanjaka tamin’ny 1914 ny Fanjakan’Andriamanitra.

Hira 133 sy Vavaka