Zoma 24 Oktobra

Nambabo ny fon’ny Israelita i Absaloma.—2 Sam. 15:6.

Mbola mampiasa olona toa an’i Absaloma i Satana ankehitriny, mba hamitahana ny mpanompon’i Jehovah. Mety hiteny izy ireny hoe: ‘Hentitra loatra ny fitsipik’i Jehovah. Jereo fa mankafy fiainana erỳ ny olona tsy manompo azy!’ Ho takatrao ve fa lainga izany, ka tsy hivadika amin’i Jehovah ianao? Hatoky ve ianao hoe rehefa mankatò an’ilay “lalàna tonga lafatra” ihany ianao, vao hahazo ny tena fahafahana? (Jak. 1:25) Asehoy àry fa tianao io lalàna io. Aza ampiasaina amin’ny fomba ratsy mihitsy ny fahafahana nomen’i Jehovah anao. (1 Pet. 2:16) Mizaka vokany mangidy foana izay tsy mankatò an’Andriamanitra. Mampalahelo fa efa voa ny tanora kristianina maro vao nahatsapa an’izany. Ny sasany aza efa olon-dehibe. (Gal. 6:7, 8) Eritrereto àry ireto fanontaniana ireto: Mahafantatra ny tetik’i Satana ve ianao, ary manaiky hoe te hamitaka anao izy? Mihevitra an’i Jehovah ho namanao akaiky indrindra ve ianao, ary mino fa milaza ny marina foana izy sady mitady izay tena hahasoa anao?—Isaia 48:17, 18. w12 15/7 2:6, 7, 9

HERINANDRON’NY 20 OKTOBRA

Hira 109 sy Vavaka

Fianarana Baiboly:

Sekolin’ny Fanompoana:

Famakiana Baiboly: Deoteronomia 7-10 (10 min.)

No. 1: Deoteronomia 9:15-29 (4 min. na latsaka)

No. 2: Nahoana ny Olona Lavorary no Mety Hanota?—rs p. 138 § 1–p. 139 § 2 (5 min.)

No. 3: Fantatra Amin’ny Fitondran-tenantsika Mifanaraka Amin’ny Baiboly Isika—jv p. 172-178 § 3 (5 min.)

Fivoriana Momba ny Fanompoana:

15 min:Hazavao Amin’ny Olona ny Momba ny 1914.” Lahateny misy fiaraha-midinika. Asao ny mpanatrika hanome valin-teny isaky ny fanontaniana eo amin’ny teboka tsirairay.

15 min: Fitaovana Manampy Antsika Hanazava ny 1914. Asio fampisehoana fito minitra: Mpitory mampiasa an’ilay tabilao ao amin’ny Tilikambo Fiambenana 1 Novambra 2014, pejy 11. Hazavainy tsotsotra amin’ny mpianany ny ifandraisan’ny faminaniana ao amin’ny Daniela toko faha-4 amin’ny Fanjakan’Andriamanitra. Anontanio ny mpanatrika hoe nahoana no nety tsara ilay fampisehoana. Eo am-pamaranana, dia vakio ny Apokalypsy 12:10, 12. Asao avy eo ny mpanatrika hilaza hoe nahoana no mandrisika antsika hitory ny vaovao tsara tsy misy hataka andro ny fahafantarana fa efa nanomboka nanjaka tamin’ny 1914 ny Fanjakan’Andriamanitra.

Hira 133 sy Vavaka