Alatsinainy 22 Desambra

Mamitaka mihoatra noho ny zava-drehetra ny fo, sady sarotra fehezina. Iza no mahalala ny aminy?—Jer. 17:9.

Zava-dehibe ny fiheveranao ny firaisana sy ny fanambadiana. Mihevitra ireo olona tsy vahoakan’ilay Fanjakana fa tsy ratsy ny mijery sary vetaveta, ny manitsakitsa-bady, ny misara-panambadiana, ary ny firaisan’ny samy lehilahy na samy vehivavy. Tia tena izy ireny, ary tsy mieritreritra ny vokatry ny ataony. Efa niala tamin’ny hevi-diso toy izany ny vahoakan’ilay Fanjakana. Marina fa Kristianina maro no ratsy fitondran-tena taloha. Heverin’izy ireo ho fanomezana avy amin’Andriamanitra anefa izao ny firaisana sy ny fanambadiana. Lasa sarobidy amin’izy ireo ny fitsipik’i Jehovah, ary ekeny tanteraka hoe tsy mendrika ny ho vahoakan’ilay Fanjakana ny olona ratsy fitondran-tena. (1 Kor. 6:9-11) Takatr’izy ireo koa anefa fa mamitaka ny fo, ka faly izy ireo rehefa mahazo fampitandremana mazava, izay manampy azy ireo ho tsara fitondran-tena foana. w12 15/8 2:9

HERINANDRON’NY 22 DESAMBRA

Hira 15 sy Vavaka

Fianarana Baiboly:

cl toko 17 § 17-23, efajoro p. 177 (30 min.)

Sekolin’ny Fanompoana:

Famakiana Baiboly: Josoa 9-11 (10 min.)

No. 1: Josoa 9:16-27 (4 min. na latsaka)

No. 2: Tsy Manana Fanahy Tsy Mety Maty ny Olona—rs p. 161 § 5–p. 162 § 2 (5 min.)

No. 3: Fanekena ny Fitarihan’Andriamanitra sy ny Soa Azo avy Amin’izany—jv p. 216 § 2–p. 221 § 2 (5 min.)

Fivoriana Momba ny Fanompoana:

Foto-kevitra ho an’ny volana: Zarao ny “zavatra tsara” avy amin’ny tahiry tsara nomena antsika.—Mat. 12:35a.

 5 min: Zavatra ilain’ny fiangonana.

25 min: “Manatsara ny Fahaizantsika Mampianatra ny Sekolin’ny Fanompoana 2015.” Lahateny misy fiaraha-midinika ataon’ny mpiandraikitra ny sekoly. Azo asaina vakin’ny mpanatrika ny fehintsoratra sasany alohan’ny handinihana azy. Asongadino ny fiovana amin’ny Anjara No. 1, ny faharetan’ny Hevitra Misongadina ao Amin’ny Baiboly, ary ny torohevitra omen’ny mpiandraikitra ny sekoly. Asaivo misy mamaky ny fehintsoratra 7, ary iaraho midinika. Asio fampisehoana avy eo: Anti-panahy iray manao Fotoam-pivavahan’ny Fianakaviana, miaraka amin’ny vadiny sy ny zanany iray. Ny pejy 14 amin’ilay bokikely hoe Teny Fampidirana ny Tenin’Andriamanitra no ampiasainy. Ampirisiho ny rehetra handray tsara ny fampiofanana omen’i Jehovah amin’ny alalan’ny sekoly, ary hampiasa tsara an’ilay boky Mandraisa Soa avy Amin’ny Sekolin’ny Fanompoana.

Hira 117 sy Vavaka