Zoma 1 Aogositra

Aoka ianao tsy ho mora tezitra, fa ny fahatezerana mitoetra ao an-tratran’ny adala.—Mpito. 7:9.

Maro ny zavatra mahasosotra ankehitriny. Ahoana, ohatra, no ataonao raha mitondra fiara ianao, ary misy fiara manitsy any aminao, ka mitady ho voadona ianao? Efa renao tamin’ny vaovao angamba hoe nisy mpamily tezitra, ka nikasi-tanana an’ilay mpamily hafa. Kristianina anefa ianao, ka tena tsy tokony hanao toy izany. Tsara kokoa ny maka fotoana kely handinihana ny tena zava-misy. Mety ho nisy fahadisoanao ihany angamba tamin’ilay izy, satria mety hoe variana ianao. Na mety ho nisy olana ny fiaran’ilay olona. Ny tiantsika hahatongavana dia hoe raha mandinika amin’ny saina tsy miangatra, sy vonona hamela heloka isika, dia hihena ny fahatezerantsika sy ny fihetseham-po ratsy hafa. Aza mieritreritra hoe manao izay hampahatezitra anao ilay olona. w12 15/11 5:9, 10

28 Jolay Famakiana Baiboly: Nomery 1-3

No. 2: Ny “Karazan’olona Rehetra” no Hovonjena (rs p. 146 § 2)

No. 3: Nahalala ny Marina Momba ny Maty sy ny Vidim-panavotana ( jv p. 126 § 3–p. 131 § 4)

28 JOLAY 2014–3 AOGOSITRA 2014

PEJY 26 • HIRA: 45, 27