Talata 23 Septambra

Hiady amin’ireo firenena ireo . . . i Jehovah.—Zak. 14:3.

Nisy fandaharana iray be mpitia nandeha tamin’ny radio tany Etazonia tamin’ny 30 Oktobra 1938, ary nisy tantara nolalaovina tao amin’izy io. Nilaza ny mpilaza vaovao tao amin’ilay tantara hoe hipoaka ny ady, satria manafika ny Tany ny mponina avy any amin’ny planeta Marsa. Olona an-tapitrisany no nihaino azy io, ary maro no nihevitra fa tena izy ilay ady, na dia efa nolazaina aza hoe tantara fotsiny. Raiki-tahotra izy ireo, ka nisy tamin’izy ireo nanao zavatra mba hiarovan-tena tamin’ireo mpanafika avy eny amin’ny Marsa. Misy ady tena izy anefa mananontanona ny olombelona ankehitriny. Voaresaka ao amin’ny Tenin’Andriamanitra izy io, fa tsy ao amin’ny tantara noforonina. Tsy miraharaha azy io anefa ny olona. Tsy inona izany fa ny Ady Hara-magedona, ilay ady hataon’Andriamanitra amin’ity tontolo ratsy ity.—Apok. 16:14-16. w13 15/2 3:1, 2

HERINANDRON’NY 22 SEPTAMBRA

Hira 9 sy Vavaka

Fianarana Baiboly:

Sekolin’ny Fanompoana:

Famakiana Baiboly: Nomery 30-32 (10 min.)

No. 1: Nomery 32:16-30 (4 min. na latsaka)

No. 2: Nahoana no Tsy Naringan’Andriamanitra avy Hatrany i Satana Rehefa Nikomy?—rs p. 381 § 1-2 (5 min.)

No. 3: Fantatra ny Vahoaka Be—jv p. 163 § 3–p. 169 § 2 (5 min.)

Fivoriana Momba ny Fanompoana:

15 min: Tena Mahafa-po ny Fiainan’ny Misionera. (Ohab. 10:22) Lahateny misy fiaraha-midinika miorina amin’ny Diary 2014 (p. 123, feh. 2–p. 127, feh. 3; p. 169). Asao ny mpanatrika hilaza ny lesona noraisiny.

15 min:Ampiasao eny Amin’ny Fanompoana ny jw.org.” Lahateny misy fiaraha-midinika. Ataovy fampisehoana ny fomba fitory eo amin’ny fehintsoratra faha-2. Anontanio avy eo ny mpanatrika hoe: Nahoana no tsara ny manana an’ilay video ao anatin’ny fitaovana entin-tanana ananantsika? Nahoana no tsara matetika raha tsy manao fampidiran-dresaka lava be isika, na miera amin’ilay olona vao mandefa an’ilay video? Misy zavatra azonao tantaraina ve tamin’ianao nampiasa an’ilay video teny amin’ny fanompoana? Ampirisiho ny mpitory mba hahay tsara an’ireo zavatra ao amin’ny jw.org, sy hampiasa an’ilay tranonkala rehefa manompo.

Hira 84 sy Vavaka

22-28 SEPTAMBRA 2014

PEJY 28 • HIRA: 102, 103