Alatsinainy 26 Janoary

Aoka hanahaka an’Andriamanitra ianareo, amin’ny maha zanaka malala anareo.—Efes. 5:1.

Manana toetra mahafinaritra be dia be efa maherin’ny 40 i Jehovah. Hahafantatra zavatra mahafinaritra momba izany ianao, rehefa mianatra samirery na manao fianaram-pianakaviana. Vao mainka ho tia an’i Jehovah ianao, raha manao izany. Ary arakaraka ny itiavanao azy no hahatonga anao haniry hifandray akaiky aminy sy hanahaka azy. (Jos. 23:8; Sal. 73:28) Mety hitombo tsikelikely ny fitiavana. Raha misy sakafo mbola tsy nohaninao mihitsy, ohatra, dia ny fofony aloha no manintona anao. Lasa tianao kokoa ilay izy avy eo, rehefa andramanao. Ary vao mainka ho tianao ilay sakafo, rehefa ianao mihitsy no mahandro azy. Toy izany koa ny hoe tia ny toetran’i Jehovah. Ho tiantsika kokoa ny toetrany, rehefa fantatsika tsara, eritreretintsika ny fomba ampisehoany an’ilay izy, ary avy eo isika mihitsy no miezaka hanana an’ilay izy. w13 15/6 1:1, 2

HERINANDRON’NY 26 JANOARY

Hira 99 sy Vavaka

Fianarana Baiboly:

Sekolin’ny Fanompoana:

Famakiana Baiboly: Mpitsara 5-7 (8 min.)

No. 1: Mpitsara 7:12-25 (3 min. na latsaka)

No. 2: Fivoriana Manome Izay Ilaina—jv p. 236–p. 241 § 1 (5 min.)

No. 3: Ahoana no Hianarantsika Momba An’i Jehovah?—igw p. 5 § 1-4 (5 min.)

Fivoriana Momba ny Fanompoana:

Foto-kevitra ho an’ny volana: ‘Manompoa ny Tompo amim-panetren-tena tanteraka.’—Asa. 20:19.

10 min: Zavatra Atolotra Amin’ny Janoary sy Febroary. Lahateny misy fiaraha-midinika. Asao ny mpanatrika hitantara ny zavatra nahafinaritra azy tamin’izy nametraka ny bokikely Vaovao Tsara. Ataovy fampisehoana fohy ny fomba azo anolorana io. Iaraho midinika avy eo ilay hoe “Nahoana Isika no Mandeha avy Hatrany?

10 min: Manompo ny Tompo ny Anti-panahy: Ny Mpitarika ny Fianarana Ny Tilikambo Fiambenana. Fanadinadinana ny mpitarika ny Fianarana Ny Tilikambo Fiambenana: Inona no tafiditra amin’ny andraikitrao? Inona no fiomanana ataonao rehefa hitarika Fianarana Ny Tilikambo Fiambenana? Nahoana ianao no tsy afaka manondro an’izay rehetra manangan-tanana? Inona no azon’ny mpamaky fehintsoratra sy izay manome valin-teny ary ny mpitondra mikrô atao, mba hahatonga an’ilay fianarana handraisan-tsoa sy hahafinaritra?

10 min: “Ampiasao eny Amin’ny Fanompoana ny jw.org: ‘Ataovy Namanao i Jehovah.’ ” Lahateny misy fiaraha-midinika. Resaho ny zavatra sasany mampiavaka an’io fizarana ao amin’ny tranonkalantsika io, ary mandefasa santionany raha afaka manao izany. Asao ny mpanatrika hilaza fomba azo ampiasana azy io, rehefa mitory isan-trano na ampahibemaso na tsy ara-potoana.

Hira 135 sy Vavaka

26 JANOARY 2015–1 FEBROARY 2015

PEJY 23 • HIRA: 112, 101