Alakamisy 2 Aprily

Nandray kaopy ... izy, ka nisaotra an’Andriamanitra. Ary nomeny azy ireo ilay kaopy, ka nisotroan’izy rehetra.—Mar. 14:23.

Misy zavatra maromaro tsy mampitovy ny Paska sy ny Sakafo Harivan’ny Tompo. Hita amin’izy ireny fa tsy mifanitsy amin’izay nasain’i Kristy natao ho fahatsiarovana ny nahafatesany ny zavatra nataon’ny Jiosy tamin’ny Paska. Ny nofon’ilay zanak’ondry ihany, ohatra, no nohanin’ny Israelita tany Ejipta, fa tsy nihinana ny rany izy ireo. I Jesosy kosa nilaza fa tokony hihinana amin’ny mofo sy ny divay, izay mifanitsy amin’ny nofony sy ny rany, ireo hiara-manjaka aminy “ao amin’ny fanjakan’Andriamanitra.” (Mar. 14:22-25) Tokony hahalala momba azy io àry ny Kristianina ary handray am-po an’ireo lesona sarobidy ampitainy, na dia tsy natao ho azy ireo aza ny Paska fa natao ho “fahatsiarovana” ho an’ny Jiosy. Anisan’ny Soratra Masina ireny lesona ireny, ary ‘avy amin’ny herin’ny fanahy masin’Andriamanitra ny Soratra Masina iray manontolo.’—Eks. 12:14; 2 Tim. 3:16. w13 15/12 3:20, 21

Famakiana Baiboly ho amin’ny Fahatsiarovana:  (Zava-niseho nandritra ny andro: 12 Nisana)  Matio 26:1-5, 14-16; Lioka 22:1-6

HERINANDRON’NY 30 MARTSA

Hira 57 sy Vavaka

Fianarana Baiboly:

Sekolin’ny Fanompoana:

Famakiana Baiboly: 1 Samoela 14-15 (8 min.)

No. 1: 1 Samoela 14:36-45 (3 min. na latsaka)

No. 2: Fivoriambe Nalamina mba Hiderana An’i Jehovah Eran-tany—jv p. 275 § 3–p. 282 (5 min.)

No. 3: Tanteraka ny Faminanian’ny Baiboly Momba ny Andro Farany—igw p. 13 § 1 (5 min.)

Fivoriana Momba ny Fanompoana:

Foto-kevitra ho an’ny volana: Aoka Ianao “ho Vonona ho Amin’ny Asa Tsara Rehetra.”—Tit. 3:1.

15 min: Video Azo Ampiasaina Rehefa Manompo. Lahateny misy fiaraha-midinika. Alefaso aloha ilay video hoe Ahoana no Atao Rehefa Mianatra Baiboly? Iaraho midinika avy eo ny fomba azo ampiasana azy io eny amin’ny fanompoana. Ataovy toy izany koa ilay video hoe Inona no Atao any Amin’ny Efitrano Fanjakana? Asio fampisehoana iray. Ampirisihina ny fiangonana hanendry rahalahy iray haka an’ireo video ireo ao amin’ny jw.org. Azo afindra amin’ny CD izany avy eo, ary hozaraina amin’ny mpitory.

15 min: “Ampiasao mba Hanombohan-dresaka ny Teny Fampidirana ny Tenin’Andriamanitra.” Fanontaniana sy valiny. Asao ny mpanatrika hilaza fomba hafa azo ampiasana ny Teny Fampidirana ny Tenin’Andriamanitra eny amin’ny fanompoana. Asio fampisehoana iray.

Hira 114 sy Vavaka

30 MARTSA 2015–5 APRILY 2015

PEJY 28 • HIRA: 72, 63