• Treziţi-vă! — 2003
  • Se vor epuiza vreodată rezervele de petrol?

Se vor epuiza vreodată rezervele de petrol?

„Fără [energie] roţile industriei nu s-ar învârti. . . . Nu s-ar putea construi nici un automobil, camion, tren, navă sau avion. . . . Fără energie, în casă ar fi frig şi întuneric şi nu ne-am putea găti mâncarea. . . . Fără surse de energie ne-am întoarce literalmente în Epoca de Piatră.“ — Fragment din U.S. Geological Survey World Petroleum Assessment 2000.

ENERGETICIENII susţin că, în cele din urmă, rezervele de petrol din lume se vor epuiza. Unii estimează că ele vor dura încă 63–95 de ani. Între timp, sunt exploatate alte surse de energie, unele dintre acestea fiind utilizate de zeci de ani. Printre ele există surse de energie inepuizabile — care se pot reface rapid —, cum ar fi: energia solară, eoliană, a valurilor, a izvoarelor termale oceanice şi hidroenergia. În prezent însă, principalele probleme sunt legate de producerea şi distribuirea acestor forme de energie.

Cu siguranţă că este sumbră perspectiva de a aştepta terminarea resurselor de energie epuizabile şi numai după aceea să ne îndreptăm spre cele inepuizabile. Companiile petroliere sunt gata să profite de timpul rămas, atât cât se estimează că vor mai dura rezervele de petrol existente. Din nefericire, avem toate motivele să credem că problemele sociale şi ecologice legate de petrol nu se vor rezolva odată cu epuizarea acestuia. Nu e nevoie să o mai spunem, dar rădăcina acestor probleme nu este petrolul. Lăcomia şi setea de putere a omului i-a adus petrolului o reputaţie proastă.

Din fericire, viitorul petrolului — şi, de fapt, al tuturor surselor de energie — nu se află în mâinile conducătorilor naţiunilor. El se află în mâinile Creatorului şi Administratorului pământului, Iehova Dumnezeu, care a promis că, în curând, toate problemele ecologice şi cele sociale legate de folosirea în mod abuziv a resurselor pământului vor dispărea (Revelaţia 4:11). Aşa cum se spune în Biblie, timpul când Dumnezeu va ‘provoca ruinarea celor care ruinează pământul’ este aproape. Guvernarea dreaptă a lui Dumnezeu va aduce „un cer nou şi un pământ nou“, adică o lume în care nu va mai exista nedreptate şi nici exploatare plină de egoism, o lume în care resursele pământului vor fi utilizate în mod altruist în folosul întregii omeniri ascultătoare. — Revelaţia 11:18; 21:1–4.

[Legenda fotografiilor de la pagina 12]

Sursele de energie alternative implică folosirea panourilor solare şi a turbinelor eoliene