• Opera unui Creator (lc)
  • Pagina de titlu/Pagina editorilor

Pagina de titlu/Pagina editorilor

Viaţa Opera unui Creator?

Tipărită în 2010

Această broşură nu este de vânzare. Publicarea ei face parte din lucrarea mondială de instruire biblică, susţinută prin donaţii.

Dacă nu apare altă indicaţie, citatele biblice sunt extrase din Sfintele Scripturi Traducerea lumii noi.

© 2010

WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA. Toate drepturile rezervate

Editori:

WATCHTOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF NEW YORK, INC. Brooklyn, New York, U.S.A.