• Opera unui Creator
  • Pagina de titlu/Pagina editorilor

Pagina de titlu/Pagina editorilor

Viaţa Opera unui Creator?

Tipărită în martie 2014

Această publicaţie nu se comercializează. Ea este distribuită în cadrul unei lucrări mondiale de instruire biblică, susţinute prin donaţii.

Dacă nu există altă indicaţie, citatele biblice sunt din Sfintele Scripturi Traducerea lumii noi.

© 2010

WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA

Editori:

WATCHTOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF NEW YORK, INC. Brooklyn, New York, U.S.A.