Continuă să-ţi exersezi capacitatea de înţelegere

CE ÎNCÂNTARE este să vezi un gimnast mişcându-se cu graţie şi supleţe! Aşa cum acest sportiv trebuie să se antreneze, tot aşa creştinii trebuie să-şi exerseze capacitatea de gândire. Aceasta este în armonie cu un îndemn biblic.

În scrisoarea sa către evrei, apostolul Pavel a spus: „Hrana tare este pentru oamenii maturi, pentru cei care, prin folosire, şi-au exersat [ca un gimnast] capacitatea de înţelegere ca să deosebească binele şi răul“ (Evr. 5:14). De ce i-a îndemnat Pavel pe creştinii evrei să-şi exerseze capacitatea de gândire, la fel cum un gimnast îşi antrenează muşchii? Cum putem să ne exersăm capacitatea de înţelegere?

„Ar trebui fiţi învăţători“

Vorbind despre poziţia lui Isus de „mare preot în felul lui Melchisedec“, Pavel a scris: „Despre el [Isus] avem lucruri multe de spus şi greu de explicat, fiindcă aţi devenit greoi la auzire. Pentru că, într-adevăr, deşi, având în vedere timpul, ar trebui să fiţi învăţători, aveţi din nou nevoie de cineva ca să vă înveţe de la început lucrurile elementare ale cuvintelor sacre ale lui Dumnezeu. Şi aţi ajuns să aveţi nevoie de lapte, nu de hrană tare“ (Evr. 5:10–12).

După cât se pare, unii creştini evrei din secolul I nu îşi exersaseră suficient „capacitatea de înţelegere“ şi nu făcuseră progrese spirituale. De exemplu, le era greu să accepte lumina spirituală crescândă referitoare la circumcizie şi Lege (Fap. 15:1, 2, 27–29; Gal. 2:11–14; 6:12, 13). Unii erau încă ataşaţi de obiceiurile legate de sabatul săptămânal şi de Ziua Ispăşirii, ţinută anual (Col. 2:16, 17; Evr. 9:1–14). De aceea, Pavel i-a îndemnat să-şi exerseze capacitatea de înţelegere, ca să deosebească binele de rău. El le-a spus ‘să înainteze spre maturitate’ (Evr. 6:1, 2). Foarte probabil, cuvintele sale i-au impulsionat pe unii să mediteze la modul în care îşi foloseau capacitatea de gândire, ajutându-i astfel să facă progrese spirituale. Ce putem spune despre noi?

Exersează-ţi capacitatea de înţelegere

Cum ne putem exersa capacitatea de gândire pentru a deveni persoane mature pe plan spiritual? „Prin folosire“, a spus Pavel. Asemenea gimnaştilor, care, prin exerciţiu, îşi antrenează corpul pentru a executa mişcări graţioase şi dificile, şi noi trebuie să ne exersăm capacitatea de gândire pentru a discerne binele şi răul.

John Ratey, profesor de psihiatrie la Facultatea de Medicină din cadrul Universităţii Harvard, a spus: „Cel mai bun lucru pe care îl puteţi face pentru creierul vostru este exerciţiul“. Gene Cohen, directorul Centrului de Cercetări Geriatrice din cadrul Universităţii George Washington, a afirmat: „Când ne solicităm creierul, celulele nervoase produc noi dendrite, ceea ce duce la formarea mai multor sinapse, sau puncte de contact“.

Aşadar, este înţelept să ne exersăm capacitatea de înţelegere şi să creştem în cunoştinţa despre Cuvântul lui Dumnezeu. În felul acesta vom fi mai bine echipaţi să îndeplinim ‘voinţa perfectă a lui Dumnezeu’ (Rom. 12:1, 2).

Găseşte-ţi plăcerea în „hrana tare“

Dacă vrei ‘să înaintezi spre maturitate’, este bine să te întrebi: „Fac progrese în înţelegerea adevărului biblic? Mă consideră ceilalţi o persoană matură din punct de vedere spiritual?“. O mamă este bucuroasă să-şi alăpteze copilul nou-născut, iar apoi să-i dea hrană pentru bebeluşi. Dar să ne imaginăm că anii trec, iar copilul încă nu consumă hrană solidă. Cu siguranţă, mama ar fi foarte îngrijorată. În mod asemănător, suntem bucuroşi când vedem că persoana cu care studiem Biblia progresează până la pasul dedicării şi al botezului. Dar să presupunem că ea nu mai face progrese spirituale. Nu ne-am simţi descurajaţi? (1 Cor. 3:1–4) Cu toţii sperăm că, în timp, noul discipol va ajunge, la rândul lui, capabil să le predea altora adevărul.

Folosirea capacităţii de înţelegere pentru a discerne lucrurile presupune meditare, iar pentru a medita trebuie să depunem eforturi (Ps. 1:1–3). Să nu permitem ca activităţile care nu pretind mult efort intelectual, cum ar fi hobby-urile sau urmărirea programelor TV, să ne împiedice să medităm la lucruri cu adevărat folositoare. Pentru a ne dezvolta capacitatea de gândire, este necesar să cultivăm şi să ne satisfacem dorinţa de a studia Biblia şi publicaţiile ‘sclavului fidel şi prevăzător’ (Mat. 24:45–47). În afară de un program de citire a Bibliei, este important să ne rezervăm timp pentru închinarea în familie şi pentru analizarea unor subiecte biblice.

Jerónimo, un supraveghetor itinerant din Mexic, spune că studiază fiecare număr al Turnului de veghe de îndată ce îl primeşte. El îşi rezervă timp şi pentru a studia cu soţia sa. Jerónimo spune: „Obişnuim să citim împreună din Biblie în fiecare zi. Folosim şi unele auxiliare, cum ar fi broşura «Ţara aceea bun㻓. Un frate pe nume Ronald spune că este la zi cu programul de citire a Bibliei în congregaţie. De asemenea, în cadrul studiului personal are şi unul sau două proiecte pe termen lung. „Astfel de proiecte mă fac să aştept cu nerăbdare următoarea ocazie în care voi studia“, spune Ronald.

Ce se poate spune despre tine? Dedici suficient timp studierii Bibliei şi meditării asupra celor studiate? Îţi exersezi capacitatea de gândire şi capeţi experienţă în a lua decizii în armonie cu principiile biblice? (Prov. 2:1–7) Să ne fixăm deci cu toţii obiectivul de a deveni oameni maturi pe plan spiritual! Astfel vom fi binecuvântaţi cu înţelepciunea şi cunoştinţa pe care le au cei care şi-au exersat capacitatea de înţelegere ca să deosebească binele şi răul.

[Legenda ilustraţiei de la pagina 23]

Să ne exersăm capacitatea de gândire „prin folosire“