Miercuri, 22 octombrie

Nu suntem în neştiinţă despre planurile lui. (2 Cor. 2:11)

Cum putem să ne ferim de stratagemele lui Satan şi să ne păstrăm o inimă întreagă faţă de Iehova? Este esenţial să ne rugăm. Apostolul Pavel şi-a îndemnat colaboratorii ‘să rămână neclintiţi împotriva maşinaţiilor Diavolului’. Apoi i-a sfătuit ‘să se roage oricând în spirit, cu orice fel de rugăciune şi implorare’ (Ef. 6:11, 18; 1 Pet. 4:7). Ce efect vor avea rugăciunile noastre stăruitoare? Pavel a spus: „În orice lucru, prin rugăciuni şi implorări împreună cu mulţumiri, faceţi-i cunoscute lui Dumnezeu cererile voastre, iar pacea lui Dumnezeu, care întrece orice gândire, va păzi inima“ (Filip. 4:6, 7). Da, pentru a ne păstra inima întreagă faţă de Iehova, trebuie să ne rugăm cu fervoare şi cât mai des (Luca 6:12). Prin urmare, întreabă-te: Cât de stăruitor şi cât de des mă rog? (Mat. 7:7; Rom. 12:12) Răspunsul tău dezvăluie dacă îţi doreşti din inimă să-i slujeşti lui Dumnezeu. w12 15/4 3:1618

SĂPTĂMÂNA CARE ÎNCEPE LA 20 OCTOMBRIE

Cântarea 109 şi rugăciune

Studiul Bibliei în congregaţie:

Şcoala de Serviciu Teocratic:

Citirea Bibliei: Deuteronomul 7–10 (10 min.)

Nr. 1: Deuteronomul 9:15-29 (4 min. sau mai puţin)

Nr. 2: Cum a putut să păcătuiască un om perfect (rs p. 250 ¶2 – p. 251 ¶3) (5 min.)

Nr. 3: Nu toţi oamenii îi slujesc aceluiaşi Dumnezeu (td 15D) (5 min.)

Întrunirea de serviciu:

15 min:Cum putem să explicăm convingerile noastre referitoare la 1914.” Discuţie. Invită auditoriul să ofere răspunsuri la fiecare întrebare marcată cu bulină.

15 min: Un instrument care ne ajută să explicăm convingerile noastre referitoare la 1914. Mai întâi, cu ajutorul tabelului de la pagina 11 din Turnul de veghe din 1 noiembrie 2014 se va face o demonstraţie de şapte minute, în care un vestitor îl ajută pe elevul său să-şi facă o imagine de ansamblu cu privire la legătura dintre profeţia din Daniel, capitolul 4, şi Regatul lui Dumnezeu. Invită-i pe cei din auditoriu să spună de ce a fost eficientă demonstraţia. În încheiere, citeşte Revelaţia 12:10, 12 şi invită auditoriul să spună cum ne ajută să predicăm vestea bună cu sentimentul urgenţei cunoaşterea faptului că Regatul a început să domnească în 1914.

Cântarea 133 şi rugăciune