Duminică, 20 aprilie

Iehova este lumina şi salvarea mea. (Ps. 27:1)

Metafora ‘Iehova este lumina mea’ ne reaminteşte că Tatăl nostru ceresc ne eliberează din întunericul spiritual, dezvăluindu-ne adevărul. Lumina ne ajută să vedem un posibil pericol sau un obstacol aflat în calea noastră, dar nu-l înlătură. Noi suntem cei care trebuie să-l evite. În mod asemănător, Iehova ne ajută să înţelegem semnificaţia evenimentelor mondiale şi ne atrage atenţia asupra pericolelor din acest sistem. El ne oferă principii biblice universal valabile, însă noi trebuie să le aplicăm. Astfel, vom dobândi înţelepciune, asemenea psalmistului care a devenit ‘mai înţelept decât duşmanii lui şi a avut mai multă perspicacitate decât toţi învăţătorii lui’ (Ps. 119:98, 99, 130). Cuvintele lui David din Psalmul 27:1 dovedesc că el şi-a amintit cum îl salvase Iehova în anumite situaţii (1 Sam. 17:37, 49, 50; 18:11, 12; 19:10). Dumnezeu îi va salva şi pe slujitorii săi de azi. Cum? Scăpându-i din „necazul cel mare“, care este atât de aproape (Rev. 7:14; 2 Pet. 2:9). w12 15/7 3:3, 4

14 apr. Citirea Bibliei: Exodul 11–14

Nr. 2: Care sunt câteva evenimente puse în legătură cu prezenţa lui Cristos? (rs p. 186 ¶4 – p. 187 ¶4)

Nr. 3: Biblia nu aprobă poligamia (td 5E)