Sâmbătă, 18 aprilie

Nu le-a lipsit nimic. (Neem. 9:21)

Când israeliţii şi-au început peregrinarea de 40 de ani printr-un pustiu „mare şi înfricoşător”, Iehova nu le-a dat dinainte detalii concrete cu privire la modul în care avea să-i conducă, să-i ocrotească şi să le poarte de grijă. Totuşi, el le-a demonstrat de repetate ori că se puteau încrede în el şi în instrucţiunile sale. Folosind ziua un stâlp de nor, iar noaptea un stâlp de foc, Iehova le-a amintit israeliţilor că era alături de ei în timp ce îi conducea prin acel ţinut neospitalier (Deut. 1:19; Ex. 40:36-38). De asemenea, el s-a îngrijit de necesităţile lor. „Veşmintele nu li s-au uzat şi picioarele nu li s-au umflat.” (Neem. 9:19, 20) Slujitorii din prezent ai lui Dumnezeu sunt pe punctul de a intra într-o lume nouă şi dreaptă. Avem noi încredere că Iehova se va îngriji de tot ce ne trebuie pentru a supravieţui ‘necazului celui mare’? (Mat. 24:21, 22; Ps. 119:40, 41) w13 15/9 1:9, 10

SĂPTĂMÂNA CARE ÎNCEPE LA 13 APRILIE

Cântarea 18 şi rugăciune

Studiul Bibliei în congregaţie:

Şcoala de Serviciu Teocratic:

Citirea Bibliei: 1 Samuel 19–22 (8 min.)

Nr. 1: 1 Samuel 21:10–22:4 (3 min. sau mai puţin)

Nr. 2: Soţul nu trebuie să-i permită soţiei să-l împiedice să-i slujească lui Dumnezeu (td 24C) (5 min.)

Nr. 3: De ce există suferinţă? (igw p. 15 ¶1-4) (5 min.)

Întrunirea de serviciu:

Tema lunii: Să umblăm ca nişte înţelepţi „răscumpărând orice moment prielnic” (Ef. 5:15, 16).

10 min: Să umblăm ca nişte înţelepţi „răscumpărând orice moment prielnic”. Cuvântare care îndreaptă atenţia spre tema lunii (Ef. 5:15, 16; vezi Turnul de veghe din 15 mai 2012, de la pag. 19, par. 11, până la pag. 20, par. 14).

20 min: „Răscumpăraţi orice moment prielnic în predicare!” Discuţie. În încheiere, se va citi anunţul de la pagina 8 referitor la posibilitatea de a oferi luna aceasta, acolo unde este potrivit, cartea Cel mai mare om.

Cântarea 98 şi rugăciune