Kľúčová úloha zdravotných sestier

„Zdravotná sestra je osoba, ktorá povzbudzuje, opatruje a ochraňuje — osoba, ktorá je pripravená starať sa o chorých, zranených a starých.“ — Nursing in Today’s World—Challenges, Issues, and Trends (Ošetrovateľstvo v dnešnom svete — nároky, otázky a trendy).

NESEBECKOSŤ, hoci je nevyhnutná, nestačí na to, aby sa z niekoho stala dobrá zdravotná sestra. Dobré sestry potrebujú aj rozsiahle školenie a veľa skúseností. Ale aké vlastnosti by mala mať dobrá zdravotná sestra? Tu sú niektoré postrehy žien i mužov s praxou v odbore ošetrovateľstva, s ktorými časopis Prebuďte sa! uskutočnil interview:

„Lekár pacienta lieči, ale zdravotná sestra sa o neho stará. To si často vyžaduje posilňovať pacientov, ktorí sú zranení duševne i telesne, keď sa napríklad dozvedia, že majú chronickú chorobu alebo že onedlho zomrú. Musíte byť chorému človeku matkou.“ — Carmen Gilmartínová, Španielsko.

„Mali by ste dokázať precítiť bolesť a úzkosť, ktoré pociťuje pacient, a mali by ste mu chcieť pomôcť. Potrebná je láskavosť a trpezlivosť. Musíte sa vždy chcieť naučiť viac o ošetrovateľstve i o medicíne.“ — Tadaši Hatano, Japonsko.

„V posledných rokoch zdravotné sestry potrebujú stále viac odborných vedomostí. Preto musia mať chuť študovať a schopnosť porozumieť študovanej látke. Sestry sa tiež musia vedieť rýchlo rozhodovať a v naliehavých situáciách okamžite zasiahnuť.“ — Keiko Kawaneová, Japonsko.

„Ako zdravotná sestra musíte prejavovať vrúcnosť. Musíte byť tolerantná a prejavovať empatiu.“ — Araceli García Padillová, Mexiko.

„Dobrá sestra musí byť snaživá, všímavá a maximálne profesionálna. Ak niektorá sestra nie je obetavá — ak má sebecké črty alebo neprijíma rady od skúsenejších kolegov —, stane sa nevyhovujúcou pre pacientov i pre kolegov.“ — Rosângela Santosová, Brazília.

„Nevyhnutných je niekoľko vlastností: pružnosť, tolerancia a trpezlivosť. Musíte mať tiež otvorenú myseľ a byť schopní vychádzať s kolegami i s lekárskym personálom. Ak si máte udržať profesionálnu úroveň, musíte sa rýchlo učiť nové metódy.“ — Marc Koehler, Francúzsko.

„Musíte milovať ľudí a chcieť pomáhať druhým. Musíte byť schopní vyrovnávať sa so stresom, lebo toho je v ošetrovateľskej práci naozaj veľa. Musíte byť prispôsobiví a dokázať urobiť rovnakú prácu aj vtedy, keď máte menší počet spolupracovníkov — a bez zníženia kvality.“ — Claudia Rijkerová-Bakerová, Holandsko.

Zdravotná sestra ako opatrovateľka

Nursing in Today’s World uvádza, že „ošetrovateľstvo súvisí s opaterou ľudí v rôznom zdravotnom stave. Preto lekárstvo spájame s liečbou pacienta a ošetrovateľstvo s opaterou tohto pacienta.“

Teda zdravotná sestra je zároveň opatrovateľkou. Musí sa zaujímať i starať o pacienta. Pred nejakým časom dostalo 1200 diplomovaných sestier otázku: „Čo je pre vás ako zdravotnú sestru v práci najdôležitejšie?“ Deväťdesiatosem percent odpovedalo, že najdôležitejšie je pre ne poskytovať kvalitnú starostlivosť.

Niekedy zdravotné sestry podceňujú svoj význam pre pacientov. Carmen Gilmartínová, ktorá už bola citovaná, pracuje ako zdravotná sestra 12 rokov. Pre časopis Prebuďte sa! povedala: „Raz som sa zverila priateľke so svojimi pocitmi, že keď ide o opateru veľmi chorých pacientov, môj prínos je len obmedzený. Mala som dojem, že im môžem pomôcť asi tak ako obyčajný ‚leukoplast‘. Ale vtedy mi priateľka povedala: ‚Požehnaný „leukoplast“, lebo keď je človek chorý, potrebuje viac než čokoľvek iné práve teba — súcitnú sestričku.‘“

Prirodzene, takáto opatera znamená pre sestru, ktorá pracuje desať alebo viac hodín denne, veľkú záťaž! Čo podnietilo tieto obetavé opatrovateľky, aby sa stali zdravotnými sestrami?

Prečo byť zdravotnou sestrou

Prebuďte sa! uskutočnilo interview so sestrami z rôznych častí sveta a položilo im otázku: „Čo vás podnietilo stať sa zdravotnou sestrou?“ Tu sú niektoré ich odpovede:

Terry Weathersonová pracuje v ošetrovateľstve 47 rokov. Momentálne pracuje na urologickom oddelení jednej nemocnice v anglickom meste Manchester. „Bola som vychovávaná ako katolíčka a navštevovala som katolícku internátnu školu,“ hovorí. „Ako dievča som sa rozhodla, že sa chcem stať buď mníškou, alebo zdravotnou sestrou. Túžila som slúžiť druhým. Dalo by sa to nazvať dispozície. Ako vidíte, zvíťazilo ošetrovateľstvo.“

Čiwa Macunagová z japonskej Saitamy spravovala osem rokov vlastnú pôrodnú stanicu. Hovorí: „Držala som sa rady môjho otca, že ‚najlepšie je získať takú odbornosť, ktorá ťa bude kvalifikovať na prácu po celý život‘. Preto som si vybrala profesiu zdravotnej sestry.“

Ecuko Kotaniová z japonského Tokia, vrchná sestra s 38-ročnou praxou, povedala: „Keď som bola ešte školáčka, môj otec mal úraz a stratil veľa krvi. Keď som sa v nemocnici o otca starala, rozhodla som sa, že chcem byť sestričkou, aby som v budúcnosti mohla pomáhať chorým ľuďom.“

Ďalších motivovala vlastná choroba. Eneida Vieyrová, zdravotná sestra z Mexika, hovorí: „Keď som mala šesť rokov, ležala som dva týždne v nemocnici so zápalom priedušiek a vtedy som sa rozhodla, že chcem byť sestričkou.“

Ako vidno, byť zdravotnou sestrou si vyžaduje veľkú obetavosť. Pozrime sa bližšie na náročné, ale i pekné stránky tohto ušľachtilého povolania.

Radosti ošetrovateľstva

Aké sú radosti zdravotných sestier? Odpoveď na túto otázku závisí od typu ošetrovateľskej práce. Napríklad pôrodné asistentky majú odmenu vždy, keď úspešne prebehne pôrod. „Je úžasné vidieť, ako sa pod vaším dohľadom narodilo zdravé dieťa,“ hovorí jedna pôrodná asistentka z Holandska. Jolanda Gielen-Van Hooftová, ktorá je tiež z Holandska, hovorí: „Narodenie dieťaťa je jedna z najkrajších vecí, aké môže dvojica — i zdravotnícky pracovník — zažiť. Je to zázrak!“

Rachid Assam z Dreux vo Francúzsku má niečo vyše 40 rokov a je diplomovaným asistentom anestéziológa. Čo ho teší na jeho práci? Je to „uspokojenie z toho, že človek prispel k úspešnej operácii a že má povolanie, ktoré je zaujímavé a neustále sa rozvíja,“ hovorí. Ďalší Francúz, Isaac Bangili, povedal: „Dojímajú ma vyjadrenia vďaky, ktoré dostávame od pacientov a ich rodín, najmä v kritických situáciách, keď sa nám podarí normalizovať stav pacienta, ktorému sme už nedávali nádej.“

Jedno také vyjadrenie vďaky dostala aj spomenutá Terry Weathersonová. Istá vdova jej napísala: „Rada využívam príležitosť, aby som Vám opäť povedala, akú úľavu nám prinášala Vaša upokojujúca, uisťujúca prítomnosť počas Charlesovej choroby. Vaša vrúcnosť bola pre nás lúčom svetla a stala sa nám oporou, z ktorej sme získavali silu.“

Prekonávanie ťažkostí

Ale popri radostiach prináša ošetrovateľstvo aj mnoho náročných situácií. Dopustiť sa omylu je neprípustné! Keď sestra dáva pacientovi lieky, odoberá krv, pichá injekciu do žily alebo len premiestňuje pacienta, musí byť mimoriadne opatrná. Nemôže si dovoliť urobiť chybu — a to platí najmä v krajinách, kde je bežné viesť súdne spory. No niekedy je sestra v ťažkej pozícii. Napríklad si predstavte, že má pocit, že lekár predpísal pacientovi nesprávne lieky alebo vydal pokyny, ktoré nie sú v najlepšom záujme pacienta. Čo môže sestra robiť? Má spochybniť lekárovo rozhodnutie? Vyžaduje si to odvahu, taktnosť a diplomaciu — a je v tom určité riziko. Žiaľ, niektorí lekári neradi prijímajú návrhy od svojich podriadených.

Čo povedali niektoré zdravotné sestry k tejto veci? Barbara Reinekeová z amerického štátu Wisconsin, ktorá 34 rokov pracuje ako diplomovaná sestra, pre Prebuďte sa! povedala: „Zdravotná sestra musí byť odvážna. Predovšetkým je pred zákonom zodpovedná za každý liek, ktorý podá, za každý ošetrovateľský úkon, ktorý urobí, a za každú škodu, ktorú by tým spôsobila. Musí byť schopná odmietnuť vykonať lekárov príkaz, ak má pocit, že to presahuje rámec jej kompetencií, alebo ak je presvedčená, že pokyn je nesprávny. Dnešné ošetrovateľstvo je úplne iné, ako bolo za dní Florence Nightingalovej i ako bolo pred 50 rokmi. Dnes musí sestrička vedieť, kedy povedať lekárovi nie a kedy trvať na tom, aby lekár pacienta navštívil, i keď je to uprostred noci. A ak sa zmýlite, musíte mať dostatočne ,hrubú kožu‘ na to, aby ste od lekára zniesli akýkoľvek posmech.“

Ďalším problémom zdravotných sestier je násilie na pracovisku. Jedna správa z Južnej Afriky uvádza, že sestry „sa považujú za pracovníčky vystavené zvýšenému riziku hrubého zaobchádzania a násilia na pracovisku. U sestier je dokonca vyššia pravdepodobnosť, že budú v práci napadnuté, ako u väzenských dozorcov alebo u policajtov a 72 percent sestričiek pociťuje nebezpečenstvo útoku.“ Podobná situácia je vo Veľkej Británii, kde v nedávnom prieskume medzi zdravotnými sestrami 97 percent respondentiek uviedlo, že poznajú sestru, ktorá bola v uplynulom roku fyzicky napadnutá. Čo je príčinou tohto násilia? Problém často spôsobujú pacienti, ktorí užívajú drogy, pijú alkohol alebo sú pod stresom či prežívajú žiaľ.

Sestry musia tiež zápasiť s vyčerpanosťou spôsobenou stresom. Jedným činiteľom je nedostatok pracovníkov. Keď sa svedomitá zdravotná sestra nemôže primerane postarať o pacienta, lebo je pracovne preťažená, čoskoro bude pociťovať silný stres. Snaha vyriešiť túto situáciu zrušením prestávok a prácou nadčas vedie len k väčšej frustrácii.

Veľa nemocníc na celom svete má nedostatok pracovníkov. „V nemocniciach nám chýbajú zdravotné sestry,“ uvádza správa v madridskom časopise Mundo Sanitario. „Každý, kto niekedy potreboval zdravotnú starostlivosť, si uvedomuje dôležitosť sestričiek.“ Čo bolo uvedené ako príčina tohto nedostatku? Nutnosť šetriť peniaze! Tá istá správa uvádza, že madridským nemocniciam chýba 13 000 odborných sestier!

Ďalšou príčinou stresu je to, že pracovné zmeny sú často príliš dlhé a mzdy príliš nízke. Noviny The Scotsman uvádzajú: „Podľa zväzu verejných služieb Unison viac ako jedna z piatich britských zdravotných sestier a štvrtina pomocných ošetrovateliek má ešte vedľajšie zamestnanie, aby sa uživili.“ Tri zo štyroch sestier si myslia, že sú nedostatočne platené. Preto sa mnoho z nich rozhodlo opustiť toto zamestnanie.

Je aj veľa iných faktorov, ktoré prispievajú k stresu sestier. Z vyjadrení, ktoré získal časopis Prebuďte sa! od zdravotných sestier na celom svete, možno usudzovať, že deprimujúci účinok má aj smrť pacientov. Magda Souangová, zdravotná sestra egyptského pôvodu, pracuje v Brooklyne v New Yorku. Keď dostala otázku, čo jej sťažuje prácu, odpovedala: „V priebehu desiatich rokov som videla zomrieť najmenej 30 smrteľne chorých pacientov, o ktorých som sa dôkladne starala. To človeka vyčerpá.“ Nie div, že jedna publikácia uvádza: „Neustále investovanie citovej energie do pacientov, ktorí zomierajú, môže nesmierne vyčerpávať.“

Budúcnosť zdravotných sestier

Rozvoj a vplyv technológie zvyšuje tlak v oblasti ošetrovateľstva. Náročnou úlohou je uviesť do súladu techniku s ľudskosťou, s ľudským spôsobom zaobchádzania s pacientmi. Žiaden stroj nikdy nemôže nahradiť starostlivosť a súcit zdravotnej sestry.

Jeden časopis uvádza: „Ošetrovateľstvo je večná profesia... Kým ľudstvo bude existovať, vždy bude potrebná opatera, súcit a porozumenie.“ Zdravotné sestry túto potrebu uspokojujú. No v otázke zdravotnej starostlivosti je ešte významnejší dôvod na optimistickú vyhliadku. Biblia ukazuje, že príde čas, keď nikto nepovie: „Som chorý.“ (Izaiáš 33:24) Lekári, zdravotné sestry a nemocnice nebudú v novom svete, ktorý sľúbil Boh, potrebné. — Izaiáš 65:17; 2. Petra 3:13.

Biblia tiež sľubuje, že „[Boh] zotrie... každú slzu z očí a smrti už viac nebude a nebude už viac ani smútku, ani kriku, ani bolesti. Predošlé veci sa pominuli.“ (Zjavenie 21:3, 4) Dovtedy by sme však mali byť vďační za všetku pozornosť a za všetky obete miliónov zdravotných sestier na celom svete, bez ktorých by bol pobyt v nemocnici určite menej príjemný, ak nie nemožný! Preto je otázka ‚Čo by sme robili bez zdravotných sestier?‘ naozaj namieste.

[Rámček/obrázok na strane 6]

Florence Nightingalová  priekopníčka moderného ošetrovateľstva

  Florence Nightingalová sa narodila v Taliansku v roku 1820 bohatým britským rodičom a vyrastala v prepychu. Ako mladá odmietla ponuky na sobáš a zaujímala sa o štúdium zdravotníctva a starostlivosti o chudobných. Napriek odporu rodičov sa Florence dostala do ošetrovateľskej školy v Kaiserswerthe v Nemecku. Neskôr študovala v Paríži a vo veku 33 rokov sa stala správkyňou jednej ženskej nemocnice v Londýne.

  Ale pred najväčšou výzvou stála Florence vtedy, keď sa dobrovoľne podujala ošetrovať zranených vojakov na Kryme. Vtedy musela so svojou skupinou 38 zdravotných sestier vyčistiť nemocnicu zamorenú potkanmi. Bola to nesmierne ťažká úloha, lebo spočiatku nemali žiadne mydlo, nemali umývadlá ani uteráky a nebol tam dostatok lôžok, matracov ani obväzov. Florence a jej skupina však túto náročnú úlohu zvládli a na konci vojny dala Florence podnet na celosvetové reformy v správe ošetrovateľstva a nemocníc. V roku 1860 založila pri nemocnici St. Thomas’ Hospital v Londýne Školu pre zdravotné sestry F. Nightingalovej — čo bola prvá ošetrovateľská škola bez príslušnosti k nejakému náboženstvu. Florence bola mnoho rokov do svojej smrti v roku 1910 pripútaná na lôžko. No ďalej písala knihy a letáky v snahe zlepšiť úroveň zdravotnej starostlivosti.

  Niektorí majú námietky proti vykresľovaniu altruistického obrazu Florence Nightingalovej a tvrdia, že iní si zaslúžia aspoň toľko uznania za svoj príspevok k ošetrovateľstvu ako ona. Okrem toho, o jej povesti sa vedú diskusie. Podľa knihy A History of Nursing (Dejiny ošetrovateľstva) niektorí tvrdia, že bola „náladová, panovačná, tvrdohlavá, výbušná a arogantná“, kým iní boli očarení jej „bystrosťou a pôvabom, jej ohromujúcou vitalitou a dokonca i jej rozporuplnou osobnosťou“. Nech už bola jej pravá povaha akákoľvek, jedna vec je istá: Florenceine metódy týkajúce sa správy ošetrovateľstva a nemocníc sa rozšírili do mnohých krajín. Je považovaná za priekopníčku v ošetrovateľstve, ako ho poznáme dnes.

[Obrázok]

Nemocnica St. Thomas’ Hospital po zriadení Školy pre zdravotné sestry F. Nightingalovej

[Prameň ilustrácie]

S láskavým dovolením National Library of Medicine

[Rámček/obrázok na strane 8]

Kto tvorí ošetrovateľský personál u nás

Strední zdravotnícki pracovníci vykonávajú odbornú činnosť v rôznych zdravotníckych zariadeniach vyžadujúcu stredné odborné zdravotnícke vzdelanie. Niektoré z odborov sú: všeobecná sestra, diplomovaná pôrodná asistentka, diétna sestra, rehabilitačný pracovník, zubný laborant, farmaceutický laborant, ortopedický protetik, röntgenologický laborant.

Nižší zdravotnícki pracovníci vykonávajú odbornú činnosť pod vedením pracovníka s vyššou kvalifikáciou. Pôsobia napríklad v týchto odboroch: detská ošetrovateľka, masér, laboratórny pracovník.

Pomocní zdravotnícki pracovníci vykonávajú pod vedením stredných zdravotníckych pracovníkov pomocné práce.

[Prameň ilustrácie]

UN/J. Isaac

[Rámček/obrázky na strane 9]

‚Opora zdravotnej starostlivosti‘

  Na Stej konferencii Medzinárodnej rady zdravotných sestier v júni 1999 Dr. Gro Harlem Brundtlandová, generálna riaditeľka Svetovej zdravotníckej organizácie, povedala:

  „Zdravotné sestry ako kľúčové profesionálne pracovníčky v zdravotníctve majú jedinečnú možnosť pôsobiť ako silné obhajkyne zdravej planéty... Keďže sestry a pôrodné asistentky už tvoria vo väčšine štátnych zdravotníckych systémov takmer 80 % kvalifikovaných zdravotníckych pracovníkov, predstavujú potenciálne veľkú silu, ktorá by mohla spôsobiť potrebné zmeny na uskutočnenie programu Zdravie pre všetkých v 21. storočí. Ich príspevok zdravotníctvu pokrýva celú šírku zdravotnej starostlivosti... Zdravotné sestry sú zjavne oporou väčšiny zdravotníckych tímov.“

  Bývalý mexický prezident Ernesto Zedillo Ponce de León mimoriadne pochválil zdravotné sestry v Mexiku, keď v jednom prejave povedal: „Vy všetky deň čo deň... venujete to najlepšie zo svojich vedomostí, zo svojej solidarity, zo svojej služby ochrane a obnove zdravia Mexičanov. Deň čo deň poskytujete tým, ktorí to potrebujú, nielen odbornú pomoc, ale aj útechu, ktorá pramení z vášho láskavého, oddaného a hlboko ľudského správania... Ste najpočetnejšou zložkou našich zdravotníckych inštitúcií... V každom zachránenom živote, v každom zaočkovanom dieťati, v každom asistovanom pôrode, v každom zdravotníckom prejave, v každom liečebnom úkone, v každom pacientovi, ktorému je venovaná pozornosť a riadna podpora, sa odzrkadľuje práca nášho ošetrovateľského personálu.“

[Prameň ilustrácie]

UN/DPI Photo by Greg Kinch

UN/DPI Photo by Evan Schneider

[Rámček/obrázok na strane 11]

Lekár, ktorý prejavil uznanie

  MUDr. Sandeep Jauhar z newyorskej Presbyteriánskej nemocnice sa vyjadril, že je veľmi zaviazaný dobrým zdravotným sestrám. Jedna sestra ho napríklad taktne presvedčila, že istý zomierajúci pacient potrebuje viac morfia. Tento lekár napísal: „Dobré sestry učia aj lekárov. Sestry pracujúce v špeciálnych ošetrovacích jednotkách, ako je napríklad jednotka intenzívnej starostlivosti, patria k najlepšie vyškoleným odborným pracovníkom v nemocnici. Keď som bol ešte začínajúcim lekárom, naučili ma, ako zavádzať cievky a upravovať respirátory. Povedali mi, ktorým liekom sa mám vyhýbať.“

  Ďalej napísal: „Sestry poskytujú pacientom dôležitú psychologickú a emocionálnu podporu, lebo práve ony trávia s pacientmi najviac času... Zriedkakedy reagujem rýchlejšie, ako keď mi sestrička, ktorej verím, povie, že musím okamžite prísť k nejakému pacientovi.“

[Obrázok na strane 7]

„Túžila som slúžiť druhým.“ —Terry Weathersonová, Anglicko.

[Obrázok na strane 7]

„Keď som sa v nemocnici o otca starala, rozhodla som sa, že chcem byť sestričkou.“ — Ecuko Kotaniová, Japonsko.

[Obrázok na strane 7]

‚Narodenie dieťaťa je jedna z najkrajších vecí, aké môže pôrodná asistentka zažiť.‘ —Jolanda Gielen-Van Hooftová, Holandsko.

[Obrázok na strane 8]

Pomoc pri narodení dieťaťa prináša pôrodným asistentkám radosť i uspokojenie