• Bol život stvorený?
  • Titulná strana/vydavateľská strana

Titulná strana/vydavateľská strana

Bol život stvorený?

Vytlačené v apríli 2014

Was Life Created?

Táto publikácia nie je určená na predaj. Je súčasťou celosvetovej biblickej vzdelávacej činnosti podporovanej dobrovoľnými darmi.

Ak nie je uvedené inak, biblické citáty sú prevzaté z moderného Prekladu nového sveta Svätých písiem