• Bol život stvorený?
  • Titulná strana/vydavateľská strana

Titulná strana/vydavateľská strana

Bol život stvorený?

© 2010

WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA

Bol život stvorený?

Vydavatelia

WATCHTOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF NEW YORK, INC.

Brooklyn, New York, U.S.A.

Vytlačené v apríli 2014

Táto publikácia nie je určená na predaj. Je súčasťou celosvetovej biblickej vzdelávacej činnosti podporovanej dobrovoľnými darmi.

Ak nie je uvedené inak, biblické citáty sú prevzaté z moderného Prekladu nového sveta Svätých písiem