• Pôvod života
  • Titulná strana/vydavateľská strana

Titulná strana/vydavateľská strana

Pôvod života päť otázok, ktoré si zaslúžia pozornosť

Na obálke: Umelecké zobrazenie molekuly DNA

Poznámka: Všetky trojrozmerné modely molekúl a molekulárnych strojov sú zjednodušenými schematickými nákresmi a nie sú zobrazené v rovnakej mierke.

© 2010

WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA.

The Origin of Life—Five Questions Worth Asking

Vydavateľia

WATCHTOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF NEW YORK, INC., Brooklyn, New York, U.S.A.

Vytlačené v roku 2010

Táto publikácia nie je určená na predaj. Je súčasťou celosvetovej biblickej vzdelávacej činnosti podporovanej dobrovoľnými darmi.

Ak nie je uvedené inak, biblické citáty sú prevzaté z moderného Prekladu nového sveta Svätých písiem

Prevzaté fotografie:

strana 4: © Petit Format/Photo Researchers, Inc.; strana 5: © SPL/Photo Researchers, Inc.; strana 22, strom života: obrázok s láskavým dovolením Biodiversity Heritage Library; strana 27, lebka: © Photolibrary/age fotostock; Ida: © Martin Shields/Alamy; strana 28, lebky: © Medical-on-Line/Alamy; strana 29, rekonštrukcia tváre jávskeho človeka: © The Print Collector/Alamy