• Pôvod života
  • Titulná strana/vydavateľská strana

Titulná strana/vydavateľská strana

Pôvod života päť otázok, ktoré si zaslúžia pozornosť

Na obálke: Umelecké zobrazenie molekuly DNA

Poznámka: Všetky trojrozmerné modely molekúl a molekulárnych strojov sú zjednodušenými schematickými nákresmi a nie sú zobrazené v rovnakej mierke.

© 2010

WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA.

Vydavateľia

WATCHTOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF NEW YORK, INC., Brooklyn, New York, U.S.A.

Vytlačené v roku 2010

Táto publikácia nie je určená na predaj. Je súčasťou celosvetovej biblickej vzdelávacej činnosti podporovanej dobrovoľnými darmi.

Ak nie je uvedené inak, biblické citáty sú prevzaté z moderného Prekladu nového sveta Svätých písiem

Prevzaté fotografie:

strana 4: © Petit Format/Photo Researchers, Inc.; strana 5: © SPL/Photo Researchers, Inc.; strana 22, strom života: obrázok s láskavým dovolením Biodiversity Heritage Library; strana 27, lebka: © Photolibrary/age fotostock; Ida: © Martin Shields/Alamy; strana 28, lebky: © Medical-on-Line/Alamy; strana 29, rekonštrukcia tváre jávskeho človeka: © The Print Collector/Alamy

The Origin of Life—Five Questions Worth Asking