• Nastanek življenja
  • Naslovnica/Izdajateljska stran

Naslovnica/Izdajateljska stran

Nastanek življenja pet vprašanj, vrednih razmisleka

Na naslovnici: Umetniška upodobitev molekule DNK

Opomba: Vsi tridimenzionalni modeli molekul in molekulskih strojev so prikazani shematsko. Niso narisani v pravem razmerju.

© 2010

WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA. Vse pravice pridržane

Izdala:

WATCHTOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF NEW YORK, INC. Brooklyn, New York, U.S.A.

Natis 2010

Ta publikacija ni naprodaj. Namenjena je svetovnemu biblijskemu izobraževalnemu delu, ki se podpira s prostovoljnimi prispevki.

Če ni drugače označeno, so svetopisemski stavki vzeti iz Svetega pisma  prevod novi svet.

Viri fotografij:

4. stran: © Petit Format/Photo Researchers, Inc.; 5. stran: © SPL/Photo Researchers, Inc.; 22. stran, drevo življenja: Image courtesy of Biodiversity Heritage Library; 27. stran, lobanja: © Photolibrary/age fotostock; Ida: © Martin Shields/Alamy; 28. stran, lobanje: © Medical-on-Line/Alamy; 29. stran, rekonstrukcija javanskega človeka: © The Print Collector/Alamy