• A u krijua jeta?
  • Faqja e titullit/Faqja e botuesve

Faqja e titullit/Faqja e botuesve

A u krijua jeta?

© 2010

WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA. Të gjitha të drejtat të rezervuara.

A u krijua jeta?

Botuesit

WATCHTOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF NEW YORK, INC. Brooklyn New York, U.S.A.

Shtypur në vitin 2010

Ky botim nuk shitet. Ai botohet si pjesë e një vepre botërore të arsimimit biblik, që përkrahet me kontribute vullnetare.

Nëse nuk tregohet ndryshe, citimet e Shkrimeve janë marrë nga versioni në gjuhën e sotme, Shkrimet e Shenjta—Përkthimi Bota e Re

Was Life Created? Albanian (lc-AL)

Made in Britain by Watch Tower Bible and Tract Society of Britain, (Registered in England as a Charity)

Made in Britain