• Origjina e jetës
  • Faqja e titullit/Faqja e botuesve

Faqja e titullit/Faqja e botuesve

Origjina e jetës—Pesë pyetje ia vlen t’i bësh

Në kapak: Paraqitje e stilizuar e një molekule ADN-je

Shënim: Të gjitha modelet tridimensionale të molekulave dhe të makinerive molekulare janë skema të thjeshtuara dhe nuk janë paraqitur në përmasat e tyre.

© 2010

WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA. Të gjitha të drejtat të rezervuara.

Botuesit

WATCHTOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF NEW YORK, INC. Brooklyn New York, U.S.A.

Shtypur në vitin 2010

Ky botim nuk shitet. Ai botohet si pjesë e një vepre botërore të arsimimit biblik, që përkrahet me kontribute vullnetare.

Nëse nuk tregohet ndryshe, citimet e Shkrimeve janë marrë nga versioni në gjuhën e sotme Shkrimet e Shenjta—Përkthimi Bota e Re

The Origin of Life—Five Questions Worth Asking Albanian (lf-AL)

Made in Britain by Watch Tower Bible and Tract Society of Britain (Registered in England as a Charity)

Made in Britain

Burimet e fotografive:

Faqja 4: © Petit Format/Photo Researchers, Inc.; faqja 5: © SPL/Photo Researchers, Inc.; faqja 22, pema e jetës: me mirësjellje nga Biodiversity Heritage Library; faqja 27, kafka: © Photolibrary/age fotostock; Ida: © Martin Shields/Alamy; faqja 28, kafkat: © Medical-on-Line/Alamy; faqja 29, rindërtimi i njeriut të Javës: © The Print Collector/Alamy