• Treguesi 1993-2014
  • Bimët ujore

Bimët ujore

Renditja sipas emrit

(Ku nuk ka referime, shih titullin kryesor)

papirusi:

zymbyli:

zymbyli i ujit: g 8/00 28