• Да ли је живот настао стварањем?
  • Насловна страна/импресум

Насловна страна/импресум

Да ли је живот настао стварањем?

© 2010

WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA.

© 2010

Wachtturm Bibel- und Traktat-Gesellschaft der Zeugen Jehovas, e. V., Selters/Taunus. Alle Rechte vorbehalten

Превели и издали

Јеховини сведоци хришћанска верска заједница Београд, Србија

CIP — Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије Београд: ISBN 978-86-84659-48-6

Штампано марта 2014.

Ова публикација се не продаје. Она се издаје у оквиру међународног библијског образовног дела, које се подупире добровољним прилозима.

Уколико није другачије назначено, библијски стихови су узети из савременог превода Нови свет.

Was Life Created? Serbian (lc-SB)