• Порекло живота
  • Насловна страна/импресум

Насловна страна/импресум

Порекло живота  пет питања која заслужују одговор

Насловна страна: Стилизован приказ молекула ДНК

Напомена: Сви тродимензионални модели молекула и молекуларних машина су поједностављени прикази и њихове величине нису у сразмери.

© 2010

WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA. Сва права задржана

© 2010

Wachtturm Bibel- und Traktat-Gesellschaft der Zeugen Jehovas, e. V., Selters/Taunus. Alle Rechte vorbehalten

Превели и издали:

Јеховини сведоци — хришћанска верска заједница, Београд, Србија

CIP — Каталогизација у публикацији, Народна библиотека Србије Београд: ISBN 978-86-84659-49-3

Штампано 2012.

Ова публикација се не продаје. Она се издаје у оквиру међународног библијског образовног дела, које се подупире добровољним прилозима.

Уколико није другачије назначено, библијски стихови су узети из савременог превода Нови свет.

Извори слика:

страна 4: © Petit Format/Photo Researchers, Inc.; страна 5: © SPL/Photo Researchers, Inc.; страна 22, дрво живота: Image courtesy of Biodiversity Heritage Library; страна 27, лобања: © Photolibrary/age fotostock; Ајда: © Martin Shields/Alamy; страна 28, лобање: © Medical-on-Line/Alamy; страна 29, реконструкција изгледа јаванског човека: © The Print Collector/Alamy

The Origin of Life–Five Questions Worth Asking  Serbian (lf-SB)