• Hur har livet kommit till?
  • Titelsida/Utgivarsida

Titelsida/Utgivarsida

Hur har livet kommit till?

2012 års tryckning

Den här publikationen får inte säljas. Den ges ut som en del av ett världsvitt bibliskt undervisningsarbete som understöds genom frivilliga bidrag (plusgiro 17 07-9)

Om inget annat anges är bibelcitaten hämtade från Nya världens översättning av Den heliga skrift studieutgåva med fotnoter och parallellhänvisningar