• Livets uppkomst – fem frågor som kräver svar
  • Titelsida/Utgivarsida

Titelsida/Utgivarsida

Livets uppkomst fem frågor som kräver svar

Framsidan: En förenklad modell av en DNA-molekyl.

Observera: Alla tredimensionella modeller av molekyler och molekylära maskiner är förenklade och inte skalenliga.

Tryckt 2010

Den här publikationen får inte säljas. Den ges ut som en del av ett världsvitt bibliskt undervisningsarbete som understöds genom frivilliga bidrag (plusgiro 17 07-9)

Om inget annat anges är bibelcitaten hämtade från Nya världens översättning av Den heliga skrift studieutgåva med fotnoter och parallellhänvisningar

Bildkällor:

Sidan 4: © Petit Format/Photo Researchers, Inc.; sidan 5: © SPL/Photo Researchers, Inc.; sidan 22, livets träd: Genom tillmötesgående från Biodiversity Heritage Library; sidan 27, kranium: © Photolibrary/age fotostock; Ida: © Martin Shields/Alamy; sidan 28, kranier: © Medical-on-Line/Alamy; sidan 29, rekonstruktion av javamänniskan: © The Print Collector/Alamy