• Uhai (lc)
  • Ukurasa wa Kichwa/Ukurasa wa Wachapishaji

Ukurasa wa Kichwa/Ukurasa wa Wachapishaji

Uhai—Ulitokana na Muumba?

© 2010

WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA. Haki Zote Zimehifadhiwa.

Wachapishaji

WATCHTOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF SOUTH AFRICA

1 Robert Broom Drive East, Rangeview, Krugersdorp, 1739, R.S.A.

Chapa ya 2010

Broshua hii haiuzwi. Ni sehemu ya kazi ya elimu ya Biblia ulimwenguni pote inayotegemezwa kwa michango ya hiari.

Isipokuwa iwe imeonyeshwa vingine, Maandiko yamenukuliwa kutoka katika Biblia Takatifu—Tafsiri ya Ulimwengu Mpya