• Chanzo cha Uhai (lf)
  • Ukurasa wa Kichwa/Ukurasa wa Wachapishaji

Ukurasa wa Kichwa/Ukurasa wa Wachapishaji

Maswali Matano Muhimu Kuhusu Chanzo cha Uhai

Kwenye jalada: Molekuli ya DNA iliyosawiriwa

TAARIFA: Vielelezo vyote vya pandeolwa-3 vya molekuli na mashini za molekuli ni vielezo sahili na havikuchorwa kulingana na vipimo.

© 2010

WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA. Haki Zote Zimehifadhiwa.

Wachapishaji

WATCHTOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF SOUTH AFRICA

1 Robert Broom Drive East, Rangeview, Krugersdorp, 1739, R.S.A.

Chapa ya 2010

Broshua hii haiuzwi. Ni sehemu ya kazi ya elimu ya Biblia ulimwenguni pote inayotegemezwa kwa michango ya hiari.

Isipokuwa iwe imeonyeshwa vingine, Maandiko yamenukuliwa kutoka katika Biblia Takatifu—Tafsiri ya Ulimwengu Mpya

Photo credits:

Page 4: © Petit Format/Photo Researchers, Inc.; page 5: © SPL/Photo Researchers, Inc.; page 22, tree of life: Image courtesy of Biodiversity Heritage Library; page 27, skull: © Photolibrary/age fotostock; Ida: © Martin Shields/Alamy; page 28, skulls: © Medical-on-Line/Alamy; page 29, Java Man reconstruction: © The Print Collector/Alamy