7

Başlıca Düşüncelerin Vurgulanması

Ne yapmalısınız?

Sesli okurken, yalnızca tek tek cümlelerde değil, tüm olarak okunan malzemede yer alan başlıca düşüncelerde de özel vurgular yapın.

Neden Önemlidir?

Başlıca düşünceleri vurgularsanız mesajınız daha kolay akılda kalır.

ETKİLİ bir okuyucu cümlenin ötesini, hatta cümlenin bulunduğu paragrafın da ötesini görür. Okurken, sunduğu malzemenin tümündeki başlıca düşünceler zihnindedir. Bunun, vurguyu kullanacağı yerleri saptamasında etkisi olur.

Bu yönteme uyulmazsa, sunuşta doruklar bulunmayacak. Net olarak öne çıkan bir şey olmayacak. Dolayısıyla, okuma sona erdiğinde zihinde yer etmiş herhangi bir nokta kalmayacak.

Mukaddes Kitaptan bir bölüm okurken başlıca düşüncelerin vurgulanmasına gereğince dikkat etmek, genellikle okumaya çok şey katar. Bu tür vurgu, ev Mukaddes Kitap tetkikinde ya da cemaat ibadetinde paragrafların okunmasına daha da anlam kazandırabilir. Başlıca düşüncelere yapılan vurgu zaman zaman büyük ibadetlerimizde olduğu gibi, metne dayalı bir konuşma sunulurken özellikle önemlidir.

Nasıl Başarılır? Eğitim ibadetinde size Mukaddes Kitaptan bir okuma görevi verilebilir. Neleri vurgulamalısınız? Okuyacağınız malzeme bir temel düşüncenin ya da önemli bir olayın etrafında gelişiyorsa, onu öne çıkarmak yerinde olur.

Okuyacağınız kısım şiir ya da düzyazı, özdeyiş ya da anlatı olsun, iyi okuduğunuz takdirde dinleyicileriniz yararlanacaktır. (II. Tim. 3:16, 17) Bunun için hem okuyacağınız kısımları hem de dinleyicilerinizi dikkate almalısınız.

Mukaddes Kitap tetkikinde ya da cemaat ibadetinde bir yayından okuyacaksanız, vurgulamanız gereken başlıca düşünceler nelerdir? İnceleme sorularının yanıtlarını başlıca düşünceler olarak görün. Bunun yanı sıra, okuyacağınız kısmın ait olduğu, kalın karakterlerle yazılmış olan altbaşlıkla bağlantılı düşünceleri de vurgulayın.

Cemaatte yapılan konuşmalarda bir metin kullanmayı alışkanlık edinmeniz tavsiye edilmez. Ancak, zaman zaman bazı büyük ibadet konuşmaları için metin verilir; amaç, tüm büyük ibadetlerde aynı düşüncelerin aynı şekilde sunulmasını sağlamaktır. Konuşmacı, böyle bir metindeki başlıca düşünceleri vurgulamak için önce malzemeyi dikkatle analiz etmeli. Ana noktalar nelerdir? Bunları fark edebilmeli. Ana noktalar kendisinin ilginç bulduğu düşünceler değildir. Malzemenin etrafında geliştiği kilit düşüncelerdir. Bazen metinde başlıca düşüncelerden birini dile getiren özlü bir cümlenin peşinden bir anlatı ya da kanıtlama gelebilir. Daha sık görülen bir durum da, destekleyici bir kanıtın ardından güçlü bir ifadenin yer almasıdır. Konuşmacı, bu ana noktaları saptadığında metninde onları işaretlemelidir. Bu noktalar genellikle yalnızca birkaç tanedir; büyük olasılıkla dört ya da beşten fazla değildir. Sonra, dinleyicilerin bunları kolaylıkla saptayabileceği tarzda okumak üzere alıştırma yapmalı. Bunlar konuşmanın doruklarıdır. Eğer malzeme uygun vurgularla sunulursa, başlıca düşüncelerin hatırlanması çok daha olasıdır. Konuşmacının hedefi bu olmalı.

Konuşmacı, dinleyicilerin ana noktaları saptaması için gereken vurguyu farklı yollarla yapabilir. Saymak gerekirse bu yollardan birkaçı; coşkuyu artırmak, hız değişikliği yapmak, yoğun duygular yansıtmak ya da uygun jestler yapmaktır.

AKILDA TUTULACAK NOKTALAR

Okuyacağınız malzemeyi analiz ederek hangi düşünceler etrafında geliştiğini saptayın. Bu düşünceleri işaretleyin.

Yüksek sesle okurken, başlıca düşüncelerin göze çarpması için; uygunsa, coşku düzeyini artırın, hızınızı azaltın ya da sesinizle yoğun duygular yansıtın.

ALIŞTIRMA: İlerideki bir tarihte incelenecek bir Gözcü Kulesi makalesinden beş paragraf seçin. Bu paragraflara ait inceleme sorularının yanıtlarının altını çizin. Paragrafları sesli olarak, dinleyenin cevabı kolayca belirleyebileceği tarzda okuyun.