• Hayat Nasıl Başladı?
  • Başlık Sayfası/Yayımlayanlardan

Başlık Sayfası/Yayımlayanlardan

Hayat Nasıl Başladı?

© 2010

WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA

Her Hakkı Saklıdır

Yayımlayan

WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF NEW YORK, INC.

Brooklyn, New York, U.S.A.

2010 Baskısı

Bu yayın parayla satılmaz. Gönüllü bağışlarla desteklenen, Kutsal Kitaba dayalı dünya çapındaki eğitim programının bir parçası olarak hazırlanmıştır.

Aksi belirtilmedikçe, ayet alıntıları Kutsal Kitap Yeni Dünya Çevirisi’ndendir.

Bu yayının Türkçesinin hazırlanmasından Yehova’nın Şahitlerini Destekleme Derneği sorumludur. PK 23 Feriköy 34378 İstanbul TÜRKİYE

Tel. 0212 249 04 17

Was Life Created?

Turkish (lc-TK)

Made in Britain by Watch Tower Bible and Tract Society of Britain (Registered in England as a Charity)

Britanya’da basılmıştır