• Kehidupan Diciptakan
  • Halaman Tajuk/Halaman Penerbit

Halaman Tajuk/Halaman Penerbit

Adakah Kehidupan Diciptakan?

Cetakan 2010

Bahan bacaan ini bukan untuk dijual. Bahan bacaan ini ialah sebahagian daripada kerja pendidikan Bible sedunia yang mendapat sokongan melalui derma sukarela.

Kecuali apabila dinyatakan, semua ayat Bible dipetik daripada Alkitab Berita Baik dalam bahasa Malaysia (ALKITAB BM)