• Izinto Eziphilayo
  • Ikhasi Lesihloko/Ikhasi Labanyathelisi

Ikhasi Lesihloko/Ikhasi Labanyathelisi

Ingabe Izinto Eziphilayo Zadalwa?

© 2010

WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA. All Rights Reserved

Abanyathelisi

WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF SOUTH AFRICA

Inyatheliswe Ngo-2010

Le ncwajana ayidayiswa. Ilungiselelwe njengengxenye yomsebenzi wokufundisa ngeBhayibheli owenziwa emhlabeni wonke osekelwa ngeminikelo yokuzithandela.

Ngaphandle kokuba kuboniswe ngenye indlela, izingcaphuno zemiBhalo zithathwe kuyi-Nguqulo Yezwe Elisha YemiBhalo Engcwele yolimi lwanamuhla.