• Hy ‘het aan sy Skepper gedink in die dae van sy jonkheid’