• “Die hele Skrif is deur God geïnspireer en is nuttig”