• Studie nommer 3—Die plasing van gebeurtenisse in die tydstroom