• Studie nommer 5—Die Hebreeuse teks van die Heilige Skrif