• Studie nommer 6—Die Christelike Griekse teks van die Heilige Skrif