• Tien melaatses word genees gedurende Jesus se laaste reis na Jerusalem