• “Hy het ander “geleer en die goeie nuus . . .verkondig”