• Hy het ander “geleer en die goeie nuus . . . verkondig”