• Welkom by die „Handhawers van onkreukbaarheid”-byeenkoms vir 1985!