• Vrystelling van die “Nuwe Wêreld-vertaling van die Heilige Skrif” in Afrikaans