• Gered, nie deur werke alleen nie, maar deur onverdiende goedhartigheid