• “Gelukkig is dié wat bewus is van hulle geestelike behoefte”