• Volg Jesus se voorbeeld en toon besorgdheid oor die armes