• Waarom God aan Noag guns betoon het—Waarom dit vir ons van belang moet wees