• Jehovah—‘Die Een wat ontkoming verskaf’ het in Bybeltye