• Waarom gebruik Jehovah se Getuies nie beelde in hulle aanbidding nie?