• Die heilige gees se rol in die vervulling van Jehovah se voorneme