• Waarom het Satan ’n slang gebruik om met Eva te praat?