• Waarom word die naam van party Bybelkarakters nie gemeld nie?