• Jesus se dood en opstanding—Wat dit vir jou kan beteken